dtt group - Tầm nhìn

Tầm nhìn

Tầm nhìn 2017: Trở thành tập đoàn hợp tácđầu tư và phân phối hàng đầu tại Phú Quốc.

Tầm nhìn 2020: Trở thành một trong những tập đoàn có hệ thống phân phối Bất Động Sản hàng đầu Việt Nam.

Tầm nhìn 2025: Trở thành tập đoàn đầu tư xây dựng và phân phối Bất Động Sản hàng đầu  Việt Nam

https://www.facebook.com/ductritinland/
Chat
1