Hello world!

Khái niệm mô tả vấn đề phát thải carbon dioxide và tác động của nó đến thiên nhiên dưới dạng một cái ao có hình biểu tượng co2 nằm trong một khu rừng tươi tốt.

Chào mừng tới dự án Carbon của chúng tôi